Porady prawne w 2018 roku

1. Dyskryminacja w miejscu pracy

2. Mobbing w miejscu pracy

3. Molestowanie seksualne w miejscu pracy

4. Nabycie od nieuprawnionego

5. Choroba psychiczna – przeszkoda w zawarciu małżeństwa

6. Odwołanie od decyzji ZUS

7. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

8. Spółka cywilna

9. Lokal socjalny

10. Nakaz okresowego opuszczania lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym

11. Zatrudnienie kobiety w ciąży – obowiązki pracodawcy

12. Zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

13. Przesłuchanie pokrzywdzonej w sprawie o gwałt

14. Upadłość konsumencka

15. Zakaz zbliżania się do określonych osób

16. Odsetki od wynagrodzenia za pracę

17. Kontakty dziadków z wnukami

18. Odwołanie darowizny

19. Niealimentacja

20. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

21. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

22. Powództwo interwencyjne

23. Kurator dla osoby niepełnosprawnej

24. Najem lokalu mieszkalnego

25. Unieważnienie małżeństwa

26. Wypadek przy pracy – roszczenia pracownika

27. Darowizna pod wpływem groźby

28. Groźba, nękanie, zniewaga

29. Zapłata zachowku

30. Reklamacja produktu

31. Roszczenia pasażera wobec sprawy wypadku drogowego

32. Dym z działki sąsiada (immisje)

33. Zniewaga na forum internetowym

34. Umowa dożywocia

35. Co to oznacza, że jesteśmy dłużnikami solidarnymi

36. Czy można podpisać umowę z datą wsteczną

37. Czy w związku małżeńskim możemy nabyć mieszkanie do majątku osobistego

38. Linkowanie w internecie a prawa autorskie

39. Ochrona wizerunku w internecie

40. Regulamin Facebooka a prawa autorskie

41. Co to jest rozkład pożycia małżonków

42. Czy rozwód na jednej rozprawie jest możliwy

43. Czy warto wnosić o orzeczenie winy w postępowaniu rozwodowym

44. Definicja przemocy w rodzinie

45. Jestem ofiarą przemocy domowej

46. Kiedy możemy złożyć pozew o rozwód

47. Nagranie awantury domowej jako dowód w sprawie

48. Niebieska Karta

49. Przemoc wobec kobiet według Konwencji Rady Europy

50. Przestępstwo znęcania się