Więcej informacji

ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy esej o tematyce prawniczej:

„Mediacja jako pomost między konfliktem, a porozumieniem”

Wymagania prac: w języku polskim, format *.doc lub inny możliwy do otwarcia przez edytor tekstowy, objętość około 1500 znaków na stronę, czcionka Times New Roman lub Arial w rozmiarze 12, interlinia 1,5, objętość do 3 stron.

Termin nadsyłania prac upływa 05 października 2018 roku o godz. 15:00.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia.

AKTUALIZACJA – WYNIKI KONKURSU – OGŁOSZENIE

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z przesłanymi pracami podjęła decyzję o przyznaniu I miejsca pracy Pani Patrycji Niemtz – uczennicy drugiej klasy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.

Zwyciężczyni gratulujemy!

Plakat